Det er undertegnede som leder Gla'Tur. Etter 30 år i Fokus Reiser, de fleste av årene som leder, tilrettelegger jeg nå turer i egen regi. De fleste turene jeg har tilretelagt for er vennegrupper, familieturer, menighetsturer i tillegg til Dagen Reiseklubb som jeg koordinerer turene for. Dagen Reiseklubb tilbyr unike opplevelsesreiser som byr på fellesskap, trosnæring og innsikt i misjon. Reiser som setter spor. Reisene er åpne for alle, man må ikke være abonnent hos Dagen for å delta. Gla Tur samarbeider med utvalgte turoperatører og norske misjonsorganisasjoner om ulike turopplegg.

Velkommen som turdeltaker.

Med vennlig hilsen
Rolf Solås
Leder av Gla'Tur.

^